Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
igorrr

Cement

Cement jest to podstawowy składnik betonu. Ma on zasadnicze znaczenie dla jakości wszelkich konstrukcji budowlanych. Dlatego tak ważny jest jego właściwy dobór. Cement o nieodpowiedniej jakości grozi istotnym obniżeniem trwałości konstrukcji budowlanej, a w skrajnych przypadkach nawet utratą jej nośności, nie wspominając o usterkach natury estetycznej. Stad trzeba pamiętać, że używanie cementu o niskiej jakości może nieść ze sobą ryzyko bardzo poważnych konsekwencji.

Cement jako tak ważny składnik w procesie budowlanym został znormalizowany przez normę europejską, a kryteria dopuszczenia go do obrotu na rynku są bardzo szczegółowe i rygorystyczne. Cement jest poddawany ścisłej kontroli już podczas procesu jego produkcji, następnie konfekcjonowania i na końcu dystrybucji. Te etapy mają kluczowe znaczenie dla jego właściwości technicznych.

Przepis który reguluje kwestie związane z dopuszczeniem cementu do obrotu na rynku oraz kwestie jego bezpiecznego stosowania jest Ustawa o wyrobach budowlanych (DZU 2004 r. nr 92 poz. 881). Potwierdzenie stosowania tej ustawy przez danego producenta możemy sprawdzić poprzez specjalne znaki CE lub B, które umieszcza się na opakowaniach. W przypadku gdy cement jest sprzedawany luzem oznakowanie możemy znaleźć w dokumentacji handlowej. Znak CE umożliwia prowadzenie handlu cementem na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Natomiast znak budowlany B, to znak który umożliwia wprowadzenie cementu do obrotu wyłącznie na terenie Polski.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl